Waar kan u de overnemer van uw bedrijf vinden? | Wat u moet weten | NL | Sequensis

Waar kan u de overnemer van uw bedrijf vinden?

U denkt eraan om uw bedrijf over te laten. Familiale opvolging is geen optie. Welke andere overnamemogelijkheden bestaan er om de juiste partij te vinden? Het is belangrijk dat op voorhand voor een bewuste strategie wordt gekozen. Dit verhoogt de kans op succes en kan de overnameduur serieus inkorten.

Wat zijn de verschillende overnamemogelijkheden?

Vooraleer u kandidaat overnemers benadert, is het van belang als overlater om goed voorbereid te zijn. Wat zijn de sterktes en de zwaktes van mijn bedrijf vanuit het oogpunt van een overnemer? Wat is de waarde van mijn bedrijf? Welke zaken belemmeren eventueel een overname?....zijn slechts enkele vragen waarop u beter op voorhand een afdoend antwoord weet. Maar daarmee hebt u nog geen overnemer gevonden. Welke pistes kunnen in overweging genomen worden?

Een strategische overnemer

Is meestal een overnemer die reeds actief is in uw branche of in een aanverwante sector. Deze overnemer zoekt naar een grotere marktpenetratie en/of synergieën. In eerste instantie denkt men direct aan concurrenten, maar hier zijn nog andere mogelijkehden. Zou het kunnen dat bepaalde van uw leveranciers wensen op te schuiven in de ketting en aan diversificatie denken? Misschien willen sommige van uw klanten de omgekeerde beweging maken in de value chain?

Alhoewel er dikwijls heelwat economische motieven te vinden zijn om deze piste in overweging te nemen, zien we dat het voor de overlater niet altijd evident is. Er speelt dikwijls een begrijpbare angst "dat het zou geweten worden in de sector".

Onze ervaring leert ons, indien daar zeer discreet mee wordt omgegaan, deze vrees meestal onterecht is. Geen van onze klanten heeft tijdens zijn overnametraject al een klant verloren om deze specifieke reden.

Een management buy-out

Hiermee wordt bedoeld dat een gedeelte of de volledige aandelenportefeuille wordt overgedragen aan het zittend management. Indien de mogelijkheden (capaciteiten, financiering...) er zijn, is dit voor de overlater één van de meest voor de hand liggende pistes.

Voor de overlater is het dikwijls een geruststelling dat de firma nog een tijdje zal verder gezet worden met dezelfde naam, strategie en bedrijfscultuur.

Een management buy-in

Men spreekt van een "Management Buy-In" wanneer de firma wordt overgenomen door een externe partij. Dit kan zowel een individu zijn, als een financiële partij (of een combinatie van beiden). De externe partij neemt dan ook het management waar.

Hier is het dikwijls belangrijk dat de overlater voelt dat de overnemende partij een lange termijn engagement wenst aan te gaan. Heelwat KMO-bedrijfsleiders staan sceptisch ten aanzien van korte termijn gewin, die een negatieve impact kan hebben op hun klanten en medewerkers.

Een buy-in management buy-out

Kortweg, "bimbo" genoemd, is een andere mogelijke piste waarbij het zittend management samen met een externe partij de aandelen overneemt.De managers van buiten de onderneming worden dan meestal aangebracht door de financier of investeerder.

Een financiële partij

Tenslotte kan er ook beroep gedaan worden op een financiële partij (al dan niet in combinatie met de hiervoor opgesomde mogelijkheden). Hier zouden we wel een onderscheid willen maken tussen Private Equity partners, een financieel beheerd fonds waarbij er dikwijls een bewuste exitstrategie is vastgelegd, en een soort Family Office, een privé beheerd investeringsfonds met meestal een lange termijn commitment. 

Kortom, vooraleer de overnamemarkt te benaderen wordt best een doelbewuste strategie uitgetekend. Welke piste wordt eerst geëxploreerd en welke in tweede instantie, enz. ? Welke kanalen zijn sowieso uitgesloten?

Handel volgens de uitgekozen strategie. Het verhoogt aanzienlijk de slaagkans op een succesvolle overname!

 

Wenst u meer te weten hoe u zich best voorbereidt op een geslaagde overname? Klik hier.

 

Gratis tips

Download de whitepaper
'11 Must do's voor een geslaagde overname'
en u ontvangt onze nieuwsbrief.