Ondernemers verkopen steeds jonger hun bedrijf | Wat u moet weten | NL | Sequensis

Ondernemers verkopen steeds jonger hun bedrijf

Uit een recente studie blijkt dat ondernemers nu vijf jaar vroeger hun onderneming overlaten. De meest voorkomende leeftijd van verkopende ondernemers ligt momenteel op 55 jaar, tien jaar geleden was dat nog 60 jaar.

Het onderzoek werd verricht door het Nederlandse overnameplatform Brookz. Voor de Belgische markt zijn er geen recente cijfers beschikbaar, maar het is niet onwaarschijnlijk dat de trend dezelfde zal zijn.

Welke zijn de redenen voor de overname?

Volgens Peter Rikhof, hoofdredacteur van Brookz, past de lagere gemiddelde leeftijd in een structurele ontwikkeling binnen de overnamemarkt. “Door de snelle technologische ontwikkelingen is de levenscyclus van veel bedrijven een stuk korter geworden. Bedrijven worden daardoor steeds sneller en in een eerder stadium verkocht. Daarnaast staat de nieuwe generatie ondernemers, in tegenstelling tot de babyboomers, veel meer open voor een voortijdige exit. Het pensioen is nog ver weg en opvolging binnen de familie is geen issue. Veel van die ondernemers beginnen na de verkoop van hun bedrijf gewoon weer opnieuw.”

Alhoewel steeds meer aandeelhouders hun bedrijf voor hun vijftigste verkopen, blijft leeftijd – in combinatie met gebrek aan opvolging – wel nog steeds de belangrijkste reden voor de verkoop van een onderneming (43%). De voornaamste andere redenen die worden aangehaald om het bedrijf te verkopen zijn: focus op nieuwe activiteiten (17%), cashen (15%), het inzicht dat het bedrijf toe is aan een nieuwe type manager (15%) en persoonlijke omstandigheden als ziekte, scheiding, etc. (10%).

De markt van de overnamers blijft stijgen

Uit het onderzoek van Brookz, waarbij meer dan 500 overnameadviseurs werden bevraagd, blijkt dat 68% verwacht dat de overnamemarkt op hetzelfde hoge niveau blijft qua aantal transacties. Dertig procent van de overnameadviseurs spreekt zelfs nog van een verdere stijging van de overnamemarkt voor de komende 6 maanden. Deze trend kunnen we eveneens verwachten voor de Belgische markt.

Denkt u eraan op termijn uw onderneming over te laten onze "Overnamescreening" is het gepast antwoord om uw onderneming succesvol over te dragen.

Bron : Brookz.nl 

 

 

Gratis tips

Download de whitepaper
'11 Must do's voor een geslaagde overname'
en u ontvangt onze nieuwsbrief.