Koop geen kat in een zak bij een bedrijfsovername | Wat u moet weten | NL | Sequensis

Koop geen kat in een zak bij een bedrijfsovername

Uiteraard zijn de meeste bedrijfsleiders te goeder trouw en wensen ze hun bedrijf bij een overname in een veilige haven te loodsen. Wie wenst er niet om na 5 of 10 jaar terug te blikken op een succesvolle overname. Maar niet alle overlaters zijn even "kosher". Welke signalen kan u als overnemer tijdens een bedrijfsovername opvangen die wijzen op een overlater met minder goede bedoelingen?

Bedrijfsleiders wensen in de meeste gevallen bij een overname hun afspraken en overeenkomsten te respecteren. Jammer genoeg zijn er ook overlaters die buiten de krijtlijnen kleuren. Voorbeelden hiervan zijn:  samenwerkingsakkoorden afsluiten met vroegere concurrenten of leveranciers en afwerven van personeel.

Voor welke signalen bent u best alert tijdens een overname?

In de meeste gevallen is alertheid geboden wanneer een combinatie van verschillende situaties zich voordoen. Eén situatie op zich geeft uiteraard geen aanleiding tot ongerustheid.

 1. Zeer onervaren adviseur
  Als de overlater gebruik maakt van een onervaren adviseur wees dan op uw hoede. Het is juist de rol van een ervaren en waardengedreven overnamebegeleider om ervoor te zorgen dat evenwichtige en eerlijke deals worden afgesloten.
   
 2. Verkoper zegt vaak dat hij zo ‘eerlijk’ is
  Indien de overlater te pas en te onpas zijn eerlijkheid inroept, neem hem dan op zijn woord en vraag snel naar meer diepgaande informatie. U kan direct zijn "eerlijkheid" aftoetsen.
   
 3. Overlater doet keer op keer moeilijk over het delen van informatie
  Wanneer u vaststelt dat bij verkennende gesprekken -en zeker tijdens het boekenonderzoek- de informatiedoorstroming zeer moeizaam verloopt, dan is waakzaamheid zeker geboden. Probeer te doorgronden waarom de informatie moeilijk dookomt. Is het bij een gebrek aan systemen of documentatie? Ligt het aan de adviseur? Of zit er meer achter?
   
 4. Koper mag onder geen beding met personeel en klanten praten
  Dit is natuurlijk niet eenvoudig. Het is logisch dat de overlater zijn "kroonjuwelen" (namen van klanten, strategische leveranciers en personeel, recepturen....) niet zomaar te grabbel gooit. Maak tijdens het overnameproces afspraken hieromtrent en zet ze eventueel in de intentieverklaring op papier.
   
 5. Verkoper weigert (reële) basisgaranties te geven
  Eén advies : Stop de besprekingen. Het spreekt voor zich dat tijdens de onderhandelingen over de definitieve aandelentransactie een evenwichtig akkoord wordt gezocht over de wederzijdse "Reps & Warranties". Ziet de overlater dit niet in, dan stopt u best met het overnameproces. De risico's zijn waarschijnlijk te groot.
   
 6. Overlater wisselt steeds van verhaal of komt met onlogische verklaringen af
  Dit is uiteraard niet goed voor het wederzijds vertrouwen. Maar soms is de drang zo sterk om de overname te realiseren, alhoewel men aanvoelt dat er iets niet in orde is. Laat uw buik spreken en trek de juiste conclusies.
   

Zorg tijdens het overnameproces voor veelvuldige contacten met de overlater. Indien beide partijen zich er goed bij voelen, organiseer wanneer het overnameproces in een ver gevorderd stadium verkeerd eventueel een informeel contact (vb. een etentje). Dit kan een belangrijke bron van informatie zijn om echt hoogte te krijgen van de persoon met wie u rond te onderhandelingstafel zit..

Nog een laatste tip. Leid de besprekingen niet zelf. Zorg voor een bekwaam adviseur die als buffer kan dienen voor de gesprekken tussen overnemer en ovelater.

Bron :  deondernemer.nl

Gratis tips

Download de whitepaper
'11 Must do's voor een geslaagde overname'
en u ontvangt onze nieuwsbrief.