De 10 belangrijkste fouten bij het kopen van een onderneming | Wat u moet weten | NL | Sequensis

De 10 belangrijkste fouten bij het kopen van een onderneming

Wanneer je ondernemer wenst te worden, kan je een eigen bedrijf opstarten of een bestaande onderneming overnemen. Miguel Meuleman, Professor Entrepreneurship aan de Vlerick Business School, deed onderzoek naar dit thema en brengt 10 valkuilen naar voor bij de aankoop van een bedrijf.

1. Benodigde tijdsinvestering

Denken dat het zoeken van een interessante en winstgevende onderneming een part time job is, is een vergissing.

Een onderneming overnemen duurt makkelijk 12 tot 24 maanden. Statistieken wijzen uit dat je makkelijk een 100-tal teasers van bedrijven hebt bekeken, een 15tal dossiers zeer grondig hebt bestudeerd en 2 tot 4 Letters of Intent werden getekend, vooraleer te komen tot een definitieve overnameovereenkomst.

Verwacht je aan een emotionele rollercoaster. En vermijd vooral om ongeduldig te worden. 

2. Motivatie en emotie van de verkoper

Geen oog hebben als kandidaat voor de verkoper zijn motivatie en zijn emotie, loopt bijna zeker falikant af. Toon tijdens de eerste ontmoeting met de verkoper respect voor zijn verwezenlijkingen.

Toon luisterbereidheid, wees nederig en connecteer met de verkoper. Spreek dezelfde taal als de verkoper.

3. Business en financiële drivers

Een duidelijk inzicht hebben in de business en financiële "drivers" van het bedrijf zijn essentiëel. Duik in detail in de financiële resultaten, maar heb ook oog voor het bredere business perspectief.

Behoed je voor bedrijven wiens succes sterk verbonden is met het persoonlijke netwerk of reputatie van de verkoper.

4. Boekenonderzoek

Een boekenonderzoek van achter je bureau verrichten is niet de beste optie. Ga "in the field" ontmoet experts uit de sector, concurrenten, klanten, leveranciers...indien deze gekend zijn. Deze contacten  bezorgen heelwat bruikbare informatie, naast uiteraard de "klassieke" informatievergaring die dient te gebeuren.

Omring je met de nodige experten (milieu, financieel, verzekeringen, vergunningen...). Tenslotte volg je buikgevoel, indien tijdens het boekenonderzoek het gevoel niet meer goed zit.

5. Waarde van de onderneming

Vermijd het overwaarderen van de onderneming. Geloof niet in "golf stick forecasts". Focus je bij je financiële modellen op de "bottom line" vrije cash flow. Wees steeds conservatief in het inschatten van toekomstige vrije cashflows.

Onderwaardeer nodige toekomstige investeringen niet en houd ook rekening met een realistisch salaris voor jezelf. 

6. Eigen financiële rekbaarheid

Zet jezelf bij de overname van een bedrijf niet volledig onder zware financiële druk. Financiële tegenslagen bij de aanvang van de overname mogen je niet onmiddellijk in financiële nood brengen.

Denk na over verschillende opties om je persoonlijk budget te vergroten. Mogelijkheden zijn o.a. : extra vennoten aantrekken, vendor loan (achtergestelde lening door verkoper), earn-out constructie (waarbij een stuk van de verkoopprijs wordt bepaald door toekomstige resultaten), lening door overheid via PMV en private equity fondsen.

Geef geen persoonlijke waarborgen aan de bank, indien je dit niet kan veroorloven.

7. Business case

Onvoorbereid en zonder grondige business case naar de bank stappen is gedoemd om te mislukken.

Zorg voor een goed uitgewerkte business case dat rekening houdt met verschillende scenario's (best case/worst case). Bezoek meerder bankinstellingen.

Hou er rekening mee dat banken bereid zijn om de deal te financieren voor 50 à 70% van de overnameprijs. Focus je meer op het bedrag van de lening en de flexibiliteit van de kredietvoorwaarden, dan zuiver op het percentage van de intrest.

8. Onderhandelingsstrategie

Een gebrek aan onderhandelingsstrategie leidt waarschijnlijk tot niets. Maak een onderscheid tussen must-haves en nice-to-haves.

Ken je voordelen/troeven die je aan de verkoper kan bieden (een nieuwe rol in de firma, een zitje in de raad van bestuur...). Draag tijdens de onderhandelingen zorg voor de relatie met de verkoper. Je zal hem waarschijnlijk nadien nog nodig hebben.

Laat je zeker ondersteunen door een overnamebegeleider en een advocaat die de materie kent. Zet jezelf niet steeds in de frontlinie van de onderhandelingen.

9. Bedrijfscultuur

Onderwaardeer de belangrijkheid van de bedrijfscultuur niet. Probeer een inzicht te krijgen in de sterktes en de zwaktes van de heersende bedrijfscultuur. Verwerf een inzicht in de sleutelmedewerkers die een belangrijke invloed hebben op deze cultuur.

Stel jezelf de vraag op de heersende bedrijfscultuur bij jou past.

10. Zelfreflectie

Overschat je eigen capaciteiten niet en onderwaar de tijd niet dat het duurt om verandering tot stand te brengen.

Ken je eigen zwakheden en laat je omringen door bekwame medewerkers. Deel eventueel het aandeelhouderschap om top talenten aan te kunnen trekken. Indien jullie met meerder aandeelhouders zijn, maak een aandeelhoudersovereenkomst op en zorg ervoor dat jullie dezelfde waarden en ambities delen.

De drang om snel te veranderen is dikwijls aanwezig, maar focus je in eerste instantie op het verzorgen van de continuiteit en richt je op het laag hangend fruit (quick wins).

Tot slot, het is beter om geen deal te sluiten, dan een slechte deal!

Bron : leaflet "Why start from scratch when you can buy your own company?" van Miguel Meuleman

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis tips

Download de whitepaper
'11 Must do's voor een geslaagde overname'
en u ontvangt onze nieuwsbrief.