10 Stappen voor een geslaagde overname

Een zaak overnemen en verder uitbouwen is soms een beter idee dan een nieuwe zaak uit de grond te stampen. Maar tussen het opsporen van een mooie opportuniteit en het afronden van de transactie kan er veel misgaan.

Lees meer

10 Gouden Tips voor een geslaagde verkoop van uw onderneming

In een oogopslag 10 Gouden Tips om uw bedrijf succesvol te verkopen.

Lees meer

De valkuilen voor een overnemer

Als de tijden slechter worden, groeit het aanbod van bedrijven. Maar let op: soms lijkt dat bedrijf mooier dan het in werkelijkheid is. Wees bij overnames beducht voor onderstaande valkuilen.

Lees meer

De valkuilen voor een overlater

Een ondernemer voelt in de meeste voorkomende gevallen een grote weerzin om te stoppen met zijn onderneming. Hij heeft de zaak van zijn ouders of zelfs grootouders overgenomen of is er zelf mee gestart enkele 10-tallen jaren geleden. Het stoppen is dan een moeilijke beslissing, die vooral emotioneel is. Let op voor een aantal valkuilen.

Lees meer

Nog een nieuw boek : Uw bedrijf optimaal verkopen

Uw bedrijf optimaal verkopen : In 12 stappen van voorbereiding, over waardering tot overdracht. Een boek van Eddy Claesen en Roger Tiest

Lees meer

Vanaf april 2012 nieuw handboek Bedrijfsopvolging en Bedrijfsovername op de markt

Iedere zelfstandige ondernemer wordt vroeg of laat geconfronteerd met misschien één van de grootste uitdagingen in het leven: de moeilijke vraag naar de toekomst van het bedrijf of praktijk. Als zaakvoerder of eigenaar staat u op dat moment voor een aantal cruciale keuzes: de zaak of praktijk overlaten binnen de familie, binnen de eigen werk­omgeving, verkopen aan een ‘buitenstaander’ of zelfs gewoon stopzetten. Ongeacht uw motieven is het van groot belang dat u als zelfstandige ondernemer tijdig begint te plannen zodat u al uw beslissingen weldoordacht kan nemen.

Lees meer

De opvolging binnen ondernemingen anders geregeld vanaf 01.01.2012

De Vlaamse regering spoort familiale bedrijfsleiders aan ruim op voorhand na te denken over de vraag wat ze gaan doen als ze een punt zetten achter hun carrière. De fiscale gevolgen variëren al naargelang de bedrijfsleider zijn onderneming verkoopt, schenkt, vereffent of als hij niets regelt en komt te overlijden.

Lees meer

Zaak overlaten zonder gebouwen: geen herziening van btw-aftrek

Een discussie over de herziening van de aftrek van de btw bij overdracht van een algemeenheid van goederen waarbij er geen overdracht plaatsvindt van de gebouwen, werd beslecht voor de rechtbank van Hasselt.

Lees meer

Verkoop uw bedrijf aan uw personeel

Ruim 200.000 ondernemers gaan de komende jaren op pensioen.  Dit betekent dat duizenden bedrijven moeten worden overgedragen voordat die ondernemers met pensioen kunnen gaan. Daarbij kan het aantrekkelijk zijn om de onderneming te verkopen aan het personeel. In vakjargon wordt dit een ‘Management buy-out of MBO’ genoemd.

Lees meer

Overnames: 6 faalfactoren, 10 vuistregels

Overnames zijn sexy. Een flinke overname zet de ceo en zijn staf in de spotlights en toont de wereld hun initiatief en daadkracht. Voor bedrijven die willen groeien en dat niet organisch kunnen bolwerken is het the way out. Toch is circa 70 procent van de fusies en overnames onsuccesvol.

Lees meer

Gratis tips

Download de whitepaper
'11 Must do's voor een geslaagde overname'
en u ontvangt onze nieuwsbrief.