Zoek niet achter het ideale bedrijf bij een overname. Het bestaat niet.

Plannen om een bedrijf op te kopen? Staart u niet blind op het ideale bedrijf, want helaas bestaat deze onderneming niet.

 

Lees meer

Een bedrijf overnemen biedt grotere overlevingskansen dan een bedrijf starten

Een interessante enquête van de Nederlandse Kamer van Koophandel (VOKA in Vlaanderen) leert, dat de kansen op welslagen veel groter is met de overname van een bestaande onderneming, dan een nieuw bedrijf te starten.

Lees meer

Het belang van een escrow account bij een overname

Als koper zorgt u er best voor dat u niet geconfronteerd wordt met onverwachte situaties die een belangrijke financiële weerslag kunnen hebben op het bedrijf dat u pas hebt overgenomen. U kan zich eventueel indekken door tijdens de onderhandelingen een escrow te bedingen. Wat houdt deze zekerheid nu juist in ?

Lees meer

De rol van kredietrating bij overname

Bij de overname van een bedrijf speelt de rating van de overgenomen onderneming een steeds belangrijke rol. Deze rating kan bepalend zijn bij de beslissing van de bank om een overnamekrediet al dan niet te financieren. Hoe ziet deze rating eruit? En wat kun je als ondernemer doen om een betere rating te bekomen?

Lees meer

Een bedrijfsovername draait ook om emoties

Voor een overlater is het loslaten van zijn bedrijf dikwijls zeer moeilijk. Het is zoals scheiden, het doet pijn. Dat is exact wat iemand voelt die zijn bedrijf verkoopt. Men houdt best rekening met deze emoties tijdens een overname. Een advies voor de koper: onderken deze emoties, begrijp ze én handel daarnaar indien men een overname succesvol wenst af te ronden.

Lees meer

Hoe zet je Pa (netjes) buiten de zaak?

Kinderen die de zaak overnemen van hun ouders. Het klinkt mooi. Maar een slechte voorbereiding kan nare gevolgen hebben.

Lees meer

Bent u geschikt om een bedrijf te kopen?

Hebt u de juiste persoonskenmerken als koper van een bedrijf om een bedrijfsovername met succes af te ronden ? Commerciële drive en doorzettingsvermogen zijn essentiële eigenschappen om te slagen. Het is duidelijk een bedrijfsovername is niet voor iedereen weggelegd. Sommige mensen kunnen beter een bedrijf opstarten, anderen gaan best een andere job zoeken indien ze niet tevreden zijn met hun huidig werk.

Lees meer

“Nu is het aan jou Sarah” de aanloop naar een familiale bedrijfsovername. Een interessant boek.

In dit boek kijk je vanop de eerste rij mee naar een echt familiaal overnameverhaal. Je maakt kennis met Dirk en Sarah Dupont, en leert doorheen de hoofdstukken de verschillende aspecten kennen die specifiek te maken hebben met een familiale bedrijfsovername.

Lees meer

Weinig kinderen hebben interesse om het familiebedrijf verder te zetten

Ernst & Young presenteerde een studie waarbij aan 28.000 studenten werd gepeild om na hun studies in het familieberefrijf te stappen. Hieruit blijkt dat slechts een fractie van de studenten de intentie hebben om het familiebdrijf verder te zetten. Voor België zijn de resultaten nog lager.

Lees meer

Mag een klant het contract opzeggen na een overname?

U neemt een bedrijf over. Eén van de belangrijkste afnemers van die onderneming dreigt ermee zijn contract te beëindigen vanwege de overname. Kan dat zomaar?

Lees meer

Gratis tips

Download de whitepaper
'11 Must do's voor een geslaagde overname'
en u ontvangt onze nieuwsbrief.