bedrijfsovername

Overnameprijzen nog steeds in de lift

11 - 09 - 2018

Een goed draaiende economie en lage intrestvoeten zijn de ideale ingrediënten om de overnamemarkt positief te stimuleren. Uit de halfjaarlijkse Overname Barometer, georganiseerd door het grootste Nederlandse overnameplatform, blijkt dat de overnameprijzen blijven stijgen.

Elk halfjaar doet Brookz onderzoek onder 265 advieskantoren die ruim 90 procent dekken van de overnamemarkt voor bedrijven met een omzet tussen de 500 duizend euro en 25 miljoen euro.

Wat blijkt? Het aantal transacties stabiliseerde in de eerste helft van dit jaar op het hoogste niveau ooit, terwijl de betaalde overnameprijzen nog verder stegen.

Overnameprijzen per sector

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde multiple weer die overnemers bereid zijn te betalen t.o.v. de ondernemingswaarde (waarde van de onderneming zonder rekening te houden met schulden en liquide middelen/beleggingen).

 

De gemiddelde EBITDA-multiple voor de Nederlandse markt is 4,95. Uit de laatste M&A Monitor van de Vlerick School, die een overzicht geeft van de Belgische overnamemarkt, blijkt dat voor deals tot 5 mio € de multiple eveneens 5 is.

Voor overnames boven 20 mio € stijgt de multiple op de Belgische markt tot 7,7 maal de EBITDA.

Aantal geïnteresseerden per sector

Met het aantal geïnteresseerden wordt bedoelt een kandidaat koper die daadwekelijk contact opneemt met de adviseur van de verkopende partij.

In de M&A Monitor van de Vlerick School wordt eerder het aantal biedingen gemeten. Daaruit blijkt dat in het marktsegment tot 5 mio € overnameprijs er gemiddeld 3 biedingen in België worden neergelegd. In het segment boven de 20 mio € loopt dit op tot 5 biedingen.

Volgens de Nederlandse overnamebegeleiders blijft het sentiment voor de tweede jaarhelft van 2018 positief. Veertig procent van de ondervraagden verwachten een verder aantrekkende markt.

Bron: businessinsider.nl en brookz.nl

 

Gratis tips

Download de whitepaper
'11 Must do's voor een geslaagde overname'
en u ontvangt onze nieuwsbrief.