bedrijfsovername

Bedrijfsleiders zien de waarde van hun bedrijf positief evolueren

13 - 11 - 2017

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat 82% van de bevraagde KMO-ondernemers verwacht dat de waarde van zijn bedrijf licht tot sterk zal stijgen. Dat overlaters en investeerders niet alttijd eenzelfde visie hebben over de factoren die waarde creëren in het bedrijf komt evenzeer naar voor uit het jaarlijkse marktonderzoek.

Sinds 2014 publiceert Marktlink, een Nederlandse fusie-en overnamebegeleider, jaarlijks een onderzoek waarbij gepeild wordt naar uit naar het sentiment in de verkoopmarkt voor bedrijven onder zowel ondernemers als investeerders. Er zijn meer dan 200 aandeelhouders van  familiebedrijven betrokken bij het onderzoek.

Aandeelhouders verwachten een hogere waardering van hun bedrijf

Aangezien de economie positief evolueert verwacht de overgrote meerderheid van de aandeelhouders dat de waarde van hun bedrijf zal stijgen. 

  • 50% verwacht een lichte stijging
  • 23% een sterke stijging
  • slechts 3% voorziet een sterke tot lichte daling

In tegenstelling tot de recente enquëte van het Agentschap Innoveren & Ondernemen in Vlaanderen, waaruit blijkt dat steeds meer ondernemers hun bedrijf in de komende jaren wensen te verkopen, wordt het tegenovergestelde vastgesteld in Nederland.

Daar waar vorig jaar nog 20% van de ondernemers hun zaak binnen de 2 jaar gingen verkopen is dit percentage dit jaar gezakt naar 13%.

Tom Beltman, partner bij Marktlink, stelt dat een belangrijke verklaring voor de daling ligt bij de positieve ontwikkelingen in de economie: “Waar vorig jaar, na jaren van neergang, de resultaten aantrokken maar het vertrouwen nog broos was, waren meer ondernemers moe en toe aan verkoop. Nu het economie aantrekt, is de verkoopbereidheid weer genormaliseerd en hebben ondernemers geloof in de toekomst. Zij stellen verkoop nog even uit. Dit is een echte vertrouwensindicator.”

Overlaters en investeerders niet altijd op éénzelfde lijn

Bij Marktlink lijkt men het positieve sentiment dat heerst onder de ondernemers echter wel te onderschrijven: “Wij zien in 2017 een duidelijke stijging van de prijzen.” Echter ligt de reden voor de waardestijgingen volgens hen niet zozeer in de ondernemingen zelf: “Als gevolg van de hoeveelheid kapitaal in de markt bij investeerders, strategische partijen met liquiditeitsoverschotten, banken die weer meer financieren en toenemende concurrentie, wordt er 10% tot 20% meer betaald voor bedrijven dan een jaar geleden.”

Daar waar 82% van de ondernemers positief gestemd zijn, verwachten slechts een kwart van de investeerders stijgende overnameprijzen.

Klantenbestand, groeikansen en huidige winstgevendheid zijn volgens de ondernemers de belangrijkste aspecten die de perceptie van de waarde van de onderneming beïnvloeden.Terwijl investeerders van mening zijn dat waardeperceptie met name afhankelijk is van het huidige management van de onderneming, nog meer dan van de groeikansen en de huidige winstgevendheid.

Bron : consultancy.nl

 

Gratis tips

Download de whitepaper
'11 Must do's voor een geslaagde overname'
en u ontvangt onze nieuwsbrief.