bedrijfsovername

Eén op drie ondernemers denkt eraan om bedrijf over te laten

10 - 11 - 2017

Een recente enquête die door het Agenstschap Innoveren & Ondernemen werd geïnitieerd, wijst uit dat 35% van de ondernemers eraan denkt om zijn bedrijf over te laten. Iets meer dan de helft van hen ziet dat zelfs binnen de vijf jaar gebeuren.

Nemen kinderen het bedrijf over?

Aan de bedrijfsleiders werd gevraagd aan wie ze het liefst zouden willen overdragen. Daaruit blijkt dat ongeveer de helft 'de eigen kinderen' als voorkeur vooruitschuift. Maar slechts 21 procent gaat ervan uit dat dit in de praktijk ook zo zal zijn.

 “Hoe het ook uitdraait, deze cijfers laten zien dat er zich voor externe overnemers de komende jaren heel wat interessante kansen zullen aandienen. Wie op een snelle manier wil groeien, houdt maar beter de overnamemarkt in de gaten.”  zegt Bernard De Potter, administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De ondernemer doet zelf overnames

Uit dezelfde enquête blijkt eveneens dat bijna 40% van de ondervraagde ondernemers zelf een overname realiseren tot de opties rekenen. De voornaamste drijfveer hiervoor is dat zij een overname als minder risicovol aanzien dan een bedrijf van nul opstarten. De tweede reden is dat er vanaf dag één ook een inkomen kan gegenereerd worden.

Alhoewel er sterk gehamerd wordt op het nut van een zeer goede voorbereiding door zowel de overlater als de overnemer, blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Maar liefst 31% van de ondernemers die een overname achter de rug of in het vooruitzicht hebben, geeft aan dat het iets is dat hen is overkomen. ‘Een plotse opportuniteit’ zeg maar. Meer nog, 41% van de ondernemers geeft aan dat ze voorafgaandelijk geen uitgebreide marktstudie hebben gedaan.

Bron : Vlaio.be

Wenst u meer te weten hoe u zich best voorbereidt op een geslaagde overname? Lees meer.

Gratis tips

Download de whitepaper
'11 Must do's voor een geslaagde overname'
en u ontvangt onze nieuwsbrief.