Starten versus overnemen

03 - 12 - 2019

De studie ‘Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen’ werd in het voorjaar van 2019 uitgevoerd door Antwerp Management School en Universiteit Hasselt. De studie toont aan hoe het beleid voor opvolging en overname evolueert. De vorige studie dateert van 2015. Hieronder enkele belangrijke vaststellingen.

Minder dan de helft van de familiebedrijven verwacht een familiale overdracht

de studie toont aan dat 41% van de familiebedrijven een externe verkoop verwacht. 46% verwacht een familiale overdracht. Sinds 2015 is er een sterke stijging in de verwachting van externe verkoop. De voornaamste redenen voor externe verkoop zijn:

  • Het verkrijgen van het financieel rendement van jarenlange inzet.

  • Kinderen/familie zijn niet gemotiveerd om het bedrijf over te nemen.

De overdracht van leiding en eigendom wordt vooral praktisch voorbereid

55% van de ondernemers ouder dan 55 jaar heeft al nagedacht over de toekomst van het bedrijf en is al bezig met de bedrijfsstrategie na de overdracht. 

74% van de ondernemers die binnen de 5 jaar de leiding willen overdragen, hebben de opvolging al besproken met de potentiële opvolger/overnemer. In 2015 was dit nog 58%. 

Het zijn voornamelijk micro-ondernemingen en ondernemingen die bezorgd zijn om de toekomstige rendabiliteit, die wachten met de voorbereiding. De belangrijkste belemmeringen voor het plannen zijn ongunstige marktomstandigheden en financiële aspecten.

Starters verkiezen een nieuwe zaak maar wie start door overname, ziet voordelen 

Een overgrote meerderheid van de Vlaamse pre-starters verkiest het oprichten van een nieuwe zaak boven het overnemen van een bestaande zaak maar de starters die een overname hebben overwogen, geven aan dat het bestaande klantenbestand voor hen het voornaamste voordeel is om voor een overname te kiezen. 

Een ander voordeel van een overname is de aanwezigheid van kennis en expertise binnen het bedrijf.

De redenen waarom starters en groeiers overnemen

De drie belangrijkste motieven om te groeien door overname zijn: 

  • Beschikken over complementaire producten/diensten,

  • Toegang tot nieuwe markten

  • Beschikken over personeel van de overgenomen onderneming.

Wie overneemt groeit sneller

De jaaromzet van de ondernemingen die startten via een overname ligt opvallend hoger dan deze van de nieuw opgerichte ondernemingen.

Groeiende ondernemingen die overnames realiseren, kennen in vergelijking met groeiende ondernemingen die geen overnames realiseren, een sterkere groei in bruto toegevoegde waarde. Dit kan wijzen op een kostenefficiëntere werking van de onderneming naar aanleiding van de overname(s).

Starters die overnemen en oprichters van een nieuwe zaak hebben een verschillende perceptie over de financieringsmogelijkheden van een overname

Het merendeel van de overnemers is van mening dat de financiering van een overname gemakkelijker verloopt dan de financiering van de opstart van een nieuwe zaak. Groeiers ondervinden weinig of geen problemen bij de financiering van een overname.

Starters en groeiers gebruiken verschillende kanalen om over te nemen bedrijven te zoeken

Starters vinden over te nemen bedrijven via digitale marktplaatsen en hun eigen netwerk van familie, vrienden en kennissen.

Groeiers komen vooral via het netwerk van collega-ondernemers en overnameadviseurs.

Gratis tips

Download de whitepaper
'11 Must do's voor een geslaagde overname'
en u ontvangt onze nieuwsbrief.