De overnamescreening een must bij een bedrijfsovername

Een overnamescreening biedt u de mogelijkheid om u in vijf stappen grondig op de overname of overdracht van uw bedrijf voor te bereiden. Voor deze overnamescreening kan u binnen de KMO-portefeuille subsidies tot 10.000 €/jaar ontvangen. Deze voorbereiding maakt het gemakkelijker om uw onderneming over te dragen of te verkopen. De kans is reëel dat u een hogere overnameprijs bekomt.

Bekijk de 5 voordelen van een overnamescreening.

Vijf stappen

Stap 1: de sterkte/zwakte-analyse bij overname

Eerst maken we een sterkte/zwakte-analyse. We gaan na welke factoren in het bedrijf de verkoop kunnen bevorderen of belemmeren. Via een gedetailleerde checklist en interne gesprekken nemen we alle aspecten van de bedrijfsvoering onder de loep: bedrijfsstructuur, balansen, rentabiliteit, personeel en organisatie, vergunningen, en klanten- en leveranciersstructuur. We analyseren de mate waarin deze factoren de overname positief kunnen beïnvloeden, of eerder nadelig zijn.

Stap 2: de waardebepaling bij overname

Na een grondige analyse van de bedrijfsvoering maken we aan de hand van verschillende waarderingsmodellen een waardebepaling op. Deze modellen geven een duidelijke inschatting van de waarde van de onderneming. U kunt ze in een later stadium bij de onderhandelingen als grondslag gebruiken.

Stap 3 : het overdrachtsscenario bij overname

Vooreerst wordt een analyse opgemaakt van de mogelijke overdrachtsscenario’s. De verschillende scenario’s worden tegen mekaar afgewogen. Uiteindelijk mondt dit uit in een onderbouwd advies welke overdrachtsscenario het meest aangewezen is.

Stap 4 : het actieplan bij overname

Nadat de sterktes en zwaktes van de onderneming voor de verkoop in kaart zijn gebracht, een waardering van de onderneming is opgemaakt en het meest aangewezen overdrachtsscenario is beslist, werken we een actieplan uit om het bedrijf verkoopsklaar te maken. In dit actieplan geven we concrete suggesties op financieel, fiscaal, juridisch, menselijk/organisatorisch vlak. Deze kunt u best implementeren vooraleer u de onderneming overdraagt of verkoopt.

Stap 5: het overname-stappenplan

Ten slotte maken we een overname-stappenplan op. Dit stappenplan geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillende stappen waaruit een overnametraject bestaat. U kunt het als leidraad gebruiken op het moment dat u effectief met de overname start.

Bekijk de vijf voordelen van een overnamescreening

Een overnamescreening? Daar wil ik meer over weten.

Wenst u meer informatie te krijgen hoe we te werk gaan? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u snel.